พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2558
เศรษฐกิจ
PTTGC รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards ในงาน SET Awards 2014
27 พฤศจิกายน 2557
PTTGC รับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards ในงาน SET Awards 2014
รางวัล
PTT Global Chemical PLC and companies in the group received five of The Prime Minister's Industry Awards 2014
26 พฤศจิกายน 2557
PTT Global Chemical PLC and companies in the group received five of The Prime Minister's Industry Awards 2014
รางวัล
PTTGC สาขา 3 รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2014
21 พฤศจิกายน 2557
PTTGC สาขา 3 รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2014
รางวัล
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
20 พฤศจิกายน 2557
PTT Global Chemical ร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in The City 2014
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบสื่อมวลชน (Media Meeting) และพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557
14 พฤศจิกายน 2557
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบสื่อมวลชน (Media Meeting) และพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557
เศรษฐกิจ
PTTGC สาขา 2 รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) มาตรฐาน ISO: 22301:2012
05 พฤศจิกายน 2557
PTTGC สาขา 2 รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) มาตรฐาน ISO: 22301:2012
รางวัล
PTT Global Chemical received Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014
24 ตุลาคม 2557
PTT Global Chemical received Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุม ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI)
21 ตุลาคม 2557
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุม ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI)
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับมอบใบรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการ CAC
17 ตุลาคม 2557
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับมอบใบรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการ CAC
รางวัล
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2014
18 กรกฎาคม 2557
PTT Global Chemical รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Values 2014
รางวัล
ผลสำรวจ นิตยสาร Finance Asia ประจำปี 2557 PTTGC ติดลำดับ Best CEO, Best CFO และอีก 5 ประเภทการดำเนินงานที่ดีที่สุดของไทย
14 เมษายน 2557
ผลสำรวจ นิตยสาร Finance Asia ประจำปี 2557 PTTGC ติดลำดับ Best CEO, Best CFO และอีก 5 ประเภทการดำเนินงานที่ดีที่สุดของไทย
รางวัล