พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
17 กรกฎาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
19 มิถุนายน 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัล ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2015 ประเภท Green Leadership Award
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
22 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
20 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลหุ้นยอดนิยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
15 พฤษภาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และสื่อมวลชน( Media Meeting) ครั้งที่ 2/2558
เศรษฐกิจ
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
30 เมษายน 2558
PTTGC รับโล่รางวัล IP Champion Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
17 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน
รางวัล
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
10 เมษายน 2558
PTTGC รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในงาน 5th Asian Excellence Recognition Award 2015
รางวัล
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
09 เมษายน 2558
PTTGC ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
เศรษฐกิจ
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
08 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Fast Growing Company Award ในพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2015
รางวัล
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
02 เมษายน 2558
PTTGC รับรางวัล Ecomagination Award 2015
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
12 มีนาคม 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามร่วม กนอ. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจ