พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 ตุลาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวอื่นๆ
World-leading petrochemical and specialty chemical companies Kuraray, Sumitomo Corporation, and PTT Global Chemical reach joint development agreement in Thailand
13 กันยายน 2559
World-leading petrochemical and specialty chemical companies Kuraray, Sumitomo Corporation, and PTT Global Chemical reach joint development agreement in Thailand
เศรษฐกิจ
กล้าคิด กล้าทำ ... Say NO to Corruption
30 สิงหาคม 2559
กล้าคิด กล้าทำ ... Say NO to Corruption
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2016
18 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2016
รางวัล
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2559
16 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2559
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ TUBC 2016
16 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล สนับสนุนโครงการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ TUBC 2016
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
11 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ เอส.พี.เพ็ทแพค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
03 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ เอส.พี.เพ็ทแพค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3/2559
27 กรกฎาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3/2559
รางวัล
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
26 กรกฎาคม 2559
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับ 7 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2559 The Prime Minister's Industry Award 2016
รางวัล
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
21 กรกฎาคม 2559
PTTGC was ranked in ESG100 Company as one of the 100 listed companies that have outstanding sustainable business practices
รางวัล
CEO Won Best CEO Award
14 กรกฎาคม 2559
CEO Won Best CEO Award
รางวัล