ครอบครัว GC พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ร่วมกับการออกแบบองค์กรที่พร้อมเปิดโอกาสในการเติบโต ใช้ชีวิต และร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลกของเรา เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการสร้างเคมีที่ลงตัวของคนทุกรุ่น ที่จะนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เคมีที่ลงตัวของคนทุกรุ่น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน GC Chemistry for Better Living

เพราะเรา..ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ GC People เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม

5 เหตุผล

ทำไมคุณควรร่วมงานกับ GC

01

ท้าทายคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การทำงานแบบดิจิทัล

Work from Home

สถานที่ทำงานจะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป สัมผัสวิถีการทำงานแบบ New Normal ตอบสนองนโยบาย Work From Home โดย GC เปิดกว้างให้ทำงานได้จากที่บ้าน ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานโลกยุคดิจิทัล เพิ่มความใกล้ชิด ในการทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มการประชุม รวมทั้งเพิ่มความสะดวกด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ ที่เชื่อมต่อเบอร์สำนักงานไปยังโทรศัพท์มือถือของพนักงานโดยตรง ทำให้ติดต่อพนักงานท่านอื่น และลูกค้าได้ง่ายเสมือนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมปรับตัวอย่างต่อเนื่อง (Business Resilience) โดยการทำ Digital Transformation เพื่อปรับกระบวนการ เทคโนโลยี และบุคลากร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โดยวันนี้ เราพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการทำงานแบบ Work Anywhere ของคนรุ่นใหม่ดังนี้

02

คุณภาพชีวิตดี ทำงานอย่างมีความสุข

เราดูแลพนักงานด้วยหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อดูแลสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทำงาน รวมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงานสม่ำเสมอ นอกจากนี้ GC ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสุข และปราศจากอุบัติเหตุ จึงได้จัดให้มีพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงาน ตลอดจนจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายและใจ เช่น

03

ส่งต่อความห่วงใย ดูแลไปถึงครอบครัว

เพราะเราตระหนักดีว่า ครอบครัวคือสถาบันหลักที่สำคัญ และอยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จ GC จึงพร้อมดูแล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ดังนี้

  • จัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานและครอบครัว เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตร รวมถึงการฉีดวัคซีนสำหรับทารก และทันตกรรมสำหรับบุตรพนักงาน
  • สนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย (อายุไม่เกิน 22 ปี)
  • กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น Family Day
04

เติมเต็มด้วยสวัสดิการสุด Wow

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: GC สมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราสูง โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ ด้วยการเลือกแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
  • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย: GC ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ จัดโครงการให้เงินกู้บ้านผ่านสินเชื่อสวัสดิการพนักงานด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน
  • เงินกู้ฉุกเฉิน
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
05

กิจกรรมเพื่อคน GC สร้างสุขภาพกายใจที่ดี

GC สนับสนุนให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง ด้วยกิจกรรมที่มีประโยชน์ และผ่อนคลายจากการทำงาน เช่น

HOE Sport Day 2021, PTT Global Chemical
HOE Sport Day 2021

ร่วมพิชิตเป้าหมายสะสมระยะทาง 46,000 กม. พร้อมเผาผลาญแคลอรี่ในกิจกรรมออกกำลังกายทุกรูปแบบทั้ง วิ่ง เดิน ว่ายน้ำ ทำงานบ้าน เพื่อส่งมอบพลังบวกให้ GC People ทำงานอย่างมีความสุข

กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา

เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้ผู้ขาดแคลน เป็นกิจกรรม CSR ที่จะพาพนักงานรวมพลังออกเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดความสุขจากการให้

ในปี 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกของเอเชีย

ที่ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และอยู่ในระดับ Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ประเภท DJSI World และ Emerging Markets

คุณพร้อมหรือยัง?

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GC เพื่อโอกาสในการเติบโต ใช้ชีวิต และ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลกของเรา