Co-Creating a Better Tomorrow

About GC Ventures

GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีเพื่ออนาคตที่ดีกว่า มุ่งมั่นในการส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันและอนาคต โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครอบคลุม GC ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข” พร้อมกันนี้ GC มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าให้เป็นศูนย์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง

More About GC

GC ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการของเสีย GC จึงได้ก่อตั้ง จีซี เวนเจอร์ส ขึ้นเพื่อการคิดค้นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยสำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดย จีซี เวนเจอร์ส จะลงทุนเชิงกลยุทธ์และร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชันและความพร้อมในการขยายองค์กร รวมทั้งจะลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมและธุรกิจต่างๆ

จีซี เวนเจอร์ส มีสำนักงานตั้งอยู่ในแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการแสวงหาเทคโนโลยี และโอกาสในการลงทุนอย่างจริงจัง ด้วยการลงทุนในรูปแบบ Corporate venture capital ผ่าน จีซี เวนเจอร์ส และ จีซี เวนเจอร์ส อเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จีซี เวนเจอร์ส อเมริกา

Area of Interest

GC ขยาย Portfolio ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเข้าสู่ตลาดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและรอยเท้าทางธุรกิจ (Business footprint) GC ร่วมกับพันธมิตรในการใช้โอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งโครงการพัฒนาในระยะยาว การสั่งซื้อสินค้า การเป็นพันธมิตรด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โครงการนำร่อง และการเข้าถึงตลาด ในการบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น GC ได้ร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและกองทุนร่วมลงทุนทั่วโลก ในการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสะอาด วัสดุขั้นสูง แพลตฟอร์มดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

วัสดุขั้นสูง

 • การพิมพ์ 3 มิติ
 • การเคลือบผิว
 • วัสดุคอมโพสิต
 • ตัวเร่งปฏิกิริยา
 • เคมีใหม่
 • วัสดุแสดงผล

เทคโนโลยีสะอาด

 • การดักจับคาร์บอนและการใช้ประโยชน์
 • การจัดเก็บพลังงาน
 • น้ำ
 • การรีไซเคิล
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • พลังงานสะอาด
 • อากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การขนส่ง

เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

 • เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Ag Tech)
 • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • อาหาร และ การให้อาหาร
 • ยา/การรักษา
 • การวินิจฉัยและการตรวจสอบ

แพลตฟอร์มดิจิทัล

 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การผลิตขั้นสูง
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • IoT ทางอุตสาหกรรม
 • AI สำหรับอุตสาหกรรม
 • บล็อกเชน

Portfolio

เรามุ่งแสวงหาการลงทุน ทั้งทางตรงหรือผ่านกองทุนร่วมทุน โดยมุ่งเน้นในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์กับ GC เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท GC โดยยินดีต้อนรับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหรือกองทุนร่วมลงทุนที่กำลังมองหานักลงทุน และพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพหรือกองทุน ทั้งในด้านการขยายธุรกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

การลงทุนโดยตรง

การลงทุนทางอ้อม