Tony Sun, Ph.D.

Investment Manager
Tony Sun, Ph.D.

โทนี่ รับผิดชอบในด้านการแสวงหาและประเมินโอกาสสำหรับการลงทุนของ Corporate venture capital และความร่วมมือกับธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ในอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจภายหลังดีลสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัท ตลอดจนการทำวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรใหม่

ก่อนที่จะร่วมงานกับ GC International โทนี่ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยระดับโลก โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้วัสดุเป็นหลัก ให้แก่องค์กรในกลุ่ม Global-1000 บริษัทร่วมทุน และหน่วยงานรัฐบาล

โทนี่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จากวิทยาลัยบอสตัน และปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง

North America Coverage

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน