ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเราจะส่งข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และงบการเงิน ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้ให้ท่าน

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

มีความประสงค์ขอรับข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้:


หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้นี้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ที่นี่