ด้วยความยึดมั่นในหลัก ESG เราใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการไปพร้อมกัน โดยเฉพาะจังหวัดระยองเป็นฐานการผลิตหลัก วารสารใส่ใจจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวระยอง

วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 7
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 7
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 6
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 6
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 5
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 5
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 4
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 4
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 3
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 3
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 2
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 2
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 1
วารสารใส่ใจ by GC ฉบับ 1