ติดตามกิจกรรมการรับสมัครงาน เพื่อร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา

กิจกรรม Midcareer Pool
Upcoming Events

Career Talk & Campus Visit

ดูทั้งหมด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจร ที่มาพร้อมด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดในการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ร่วมกับการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวคิด ESG อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด