GC คว้า Top1% S&P Global ESG Scores บริษัทยั่งยืนระดับโลกอันดับ 1 จาก 355 บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
06 มีนาคม 2567
GC คว้า Top1% S&P Global ESG Scores บริษัทยั่งยืนระดับโลกอันดับ 1 จาก 355 บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
ESG
GC x แสนสิริ การร่วมมือของ 2 พันธมิตร ที่ช่วยกันเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้น
29 มกราคม 2567
GC x แสนสิริ การร่วมมือของ 2 พันธมิตร ที่ช่วยกันเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้น
Sustainability
SDGs UPDATE 2023 ส่องความคืบหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน
24 พฤศจิกายน 2566
SDGs UPDATE 2023 ส่องความคืบหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน
ESG
รู้จัก Shrink Film ฟิล์มหด แต่ประโยชน์ไม่หดหาย แถมรีไซเคิลได้
13 พฤศจิกายน 2566
รู้จัก Shrink Film ฟิล์มหด แต่ประโยชน์ไม่หดหาย แถมรีไซเคิลได้
ESG
รู้จัก PCR พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจาก InnoEco สูงขนาดไหน ไม่ต้องถามใจ แต่ปลอดภัยระดับ Food Grade
06 พฤศจิกายน 2566
รู้จัก PCR พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจาก InnoEco สูงขนาดไหน ไม่ต้องถามใจ แต่ปลอดภัยระดับ Food Grade
ESG
รู้จัก บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน (Flexible Packaging) อ่อนตัว แต่ไม่อ่อนประโยชน์
04 สิงหาคม 2566
รู้จัก บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน (Flexible Packaging) อ่อนตัว แต่ไม่อ่อนประโยชน์
Sustainability
รู้ยัง? ผู้ประกอบการสายกรีนเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า!
10 กรกฎาคม 2566
รู้ยัง? ผู้ประกอบการสายกรีนเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า!
Sustainability
ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
03 กรกฎาคม 2566
ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
Sustainability
Bio Food Serviceware ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโลกที่ดีขึ้น
07 มิถุนายน 2566
Bio Food Serviceware ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโลกที่ดีขึ้น
ESG
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตโลก อนาคตเรา
31 พฤษภาคม 2566
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตโลก อนาคตเรา
ESG
เข้าใจ “มาตรการ CBAM” การปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน EU
11 เมษายน 2566
เข้าใจ “มาตรการ CBAM” การปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน EU
ESG
เมื่อผู้คนเริ่มปรับพฤติกรรม และองค์กรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภารกิจ ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
16 มีนาคม 2566
เมื่อผู้คนเริ่มปรับพฤติกรรม และองค์กรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภารกิจ ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
Sustainability