แสดงพลังแห่งความดี GC ร้อยดวงใจชาวระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
09 สิงหาคม 2562
แสดงพลังแห่งความดี GC ร้อยดวงใจชาวระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
Sustainability
เทรนด์ธุรกิจ...ยุคดิจิตอลครองโลก
31 กรกฎาคม 2562
เทรนด์ธุรกิจ...ยุคดิจิตอลครองโลก
Sustainability
Care the Bear ทำไมใครๆ ต้องแคร์หมี ?
24 กรกฎาคม 2562
Care the Bear ทำไมใครๆ ต้องแคร์หมี ?
Sustainability
จากหลักการและการปฏิบัติจริง ... สู่ตราสัญลักษณ์สะท้อนแบรนด์ Upcycling by GC
11 กรกฎาคม 2562
จากหลักการและการปฏิบัติจริง ... สู่ตราสัญลักษณ์สะท้อนแบรนด์ Upcycling by GC
Sustainability
GC สนับสนุนซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล ที่ถักทอโดยชุมชนระยอง เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562
17 มิถุนายน 2562
GC สนับสนุนซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล ที่ถักทอโดยชุมชนระยอง เป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562
Sustainability
เมื่อ GC อยากให้ทุกๆ วันเป็นวันมหาสมุทรโลก
07 มิถุนายน 2562
เมื่อ GC อยากให้ทุกๆ วันเป็นวันมหาสมุทรโลก
Sustainability
GC คว้ารางวัล TQC Plus: Operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก
06 มิถุนายน 2562
GC คว้ารางวัล TQC Plus: Operation รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานระดับโลก
Others
GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร
28 พฤษภาคม 2562
GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร
Sustainability
GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao
17 พฤษภาคม 2562
GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao
Sustainability
Waste Runner 100 Days Challenge สร้างโมเดลการจัดการขยะของประเทศ
16 พฤษภาคม 2562
Waste Runner 100 Days Challenge สร้างโมเดลการจัดการขยะของประเทศ
Sustainability
รัก(ษ์)โลกเริ่มได้ด้วย 5Rs
15 พฤษภาคม 2562
รัก(ษ์)โลกเริ่มได้ด้วย 5Rs
Sustainability
เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
22 เมษายน 2562
เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
Sustainability