GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ  (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
07 กุมภาพันธ์ 2565
GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
Sustainability
น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศธรรมชาติ “LUFFALA” ดีต่อใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
29 พฤศจิกายน 2564
น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศธรรมชาติ “LUFFALA” ดีต่อใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
Sustainability
WhiteOlet Café คาเฟ่แสนสุข สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
10 พฤศจิกายน 2564
WhiteOlet Café คาเฟ่แสนสุข สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
Sustainability
“กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญเพียงแค่คุณรู้จักแยก
15 ตุลาคม 2564
“กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญเพียงแค่คุณรู้จักแยก
Sustainability
เมื่อผ้า Upcycling by GC เดินทางสู่เวทีประกวดนางงาม
27 กันยายน 2564
เมื่อผ้า Upcycling by GC เดินทางสู่เวทีประกวดนางงาม
Sustainability
ชวนชิม “แกงหมูชะมวง” เมนู Signature ของศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง
01 กันยายน 2564
ชวนชิม “แกงหมูชะมวง” เมนู Signature ของศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง
Sustainability
เมื่อไบโอพลาสติก ไม่ได้ย่อยสลายได้เสมอไป!!? วิธีสังเกตไบโอแท้หรือไบโอเทียมแบบง่ายๆ
17 สิงหาคม 2564
เมื่อไบโอพลาสติก ไม่ได้ย่อยสลายได้เสมอไป!!? วิธีสังเกตไบโอแท้หรือไบโอเทียมแบบง่ายๆ
Sustainability
แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร
05 สิงหาคม 2564
แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร
Sustainability
ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ปุ๋ยที่สร้างรอยยิ้มให้ต้นไม้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
16 กรกฎาคม 2564
ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ปุ๋ยที่สร้างรอยยิ้มให้ต้นไม้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
Sustainability
“โครงการล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) เพิ่มอีก 1 ล้านชุด ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
15 กรกฎาคม 2564
“โครงการล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) เพิ่มอีก 1 ล้านชุด ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Sustainability
พัฒนาการทำงาน ด้วย 7 กฎทางจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จบนพื้นฐานของความยั่งยืน
23 มิถุนายน 2564
พัฒนาการทำงาน ด้วย 7 กฎทางจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จบนพื้นฐานของความยั่งยืน
People
Circular Economy การหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้โลกก้าวไปข้างหน้า
01 มิถุนายน 2564
Circular Economy การหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้โลกก้าวไปข้างหน้า
Sustainability