งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
Twenty-Second Annual Asia Pacific Summit by Morgan Stanley
Analyst Meeting Q3/2023
Conference call on PTTGC's Q3/23 result announcement (TH version)
Conference call on PTTGC's Q3/23 result announcement (EN version)
Nomura Asian Credit Corporate Day 2023
Thailand Focus 2023
Opportunity Day Q2/2023
Analyst Meeting Q2/2023 (EN)
Analyst Meeting Q2/2023 (TH)
Performance Conference Call Q2/2023
JP Morgan ASEAN Energy & Metals 1x1 Forum 2023
PTT Group Investor Day by InnovestX
Virtual ASEAN Conference 2023 by Morgan Stanley
SET Digital Roadshow Q1/2023
Thanachart Virtual Energy Day 2023
UBS OneAsean Conference 2023
Non-deal Roadshow Q1/2023
Opportunity Day Q1/2023
Analyst meeting Q1/2023
Conference call on PTTGC's Q1/2023 result announcement (EN version)
Nomura ASEAN Confetence
Conference call on PTTGC's Q4/2022 result announcement (EN version)
J.P. Morgan’s Thailand Conference 2023
เว็บแคสต์
Opportunity Day Q2/2023
Analyst Meeting Q2/2023 (EN)
Analyst Meeting Q2/2023 (TH)
Opportunity Day Q1/2023
Analyst meeting Q1/2023