ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรคาร์บอนต่ำ GC เพื่อการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาตามหลักพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีความยั่งยืน (Sustainability) มากที่สุด

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ติดต่อ HR Team