กำลังการกลั่นน้ำมันดิบ

บาร์เรลต่อวัน

01

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสาธารณูปการ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • แนฟทาชนิดเบา
 • รีฟอร์เมท
 • น้ำมันอากาศยาน
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันเตา

กำลังการกลั่นคอนเดนเสท

บาร์เรลต่อวัน

กำลังการกลั่นอะโรเมติกส์

พันตันต่อปี

02

กลุ่มผลิตภัณฑ์ อะโรเมติกส์

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • เบนซีน
 • โทลูอีน*
 • พาราไซลีน
 • ออร์โธไซลีน
 • มิกซ์ไซลีนส์*
 • ไซโคลเฮกเซน

กำลังการผลิต เอทิลีน/โพรลิลีน

พันตันต่อปี

กำลังการผลิต บิวทาไดอีน/บิวทีน-1

พันตันต่อปี

03

กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • เอทิลีน
 • โพรพิลีน
 • บิวทาไดอีน
 • บิวทีน-1

กำลังการผลิต

พันตันต่อปี

04

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
 • โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ เชิงเส้น
 • โพลิโพรพิลีน
 • กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์
 • โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
 • โพลิสไตรีน
 • เฮกซีน-1*
 • ผงพลาสติก Rotomolding Compound
 • เม็ดพลาสติก PP Compound

กำลังการผลิต

พันตันต่อปี

05

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ เอทิลีนออกไซด์

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • เอทิลีนไกลคอล
 • เอทานอลเอมีน

กำลังการผลิต

พันตันต่อปี

06

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • เมทิลเอสเทอร์
 • กลีเซอรีน
 • แฟตตี้แอซิด
 • แฟตตี้แอลกอฮอล์
 • อีทอกซีเลท
 • โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ
 • พลาสติกชีวภาพ

กําลังการผลิต

พันตันต่อปี

07

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ฟีนอล

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • ฟีนอล
 • บิสฟีนอล เอ
 • อะซีโทน

กําลังการผลิต

พันตันต่อปี

08

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ Performance Materials and Chemicals

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

 • เฮกซาเมทิลีน ไดไอโซ ไซยาเนตและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
 • อะคริโลไนไตรล์
 • เมทิลเมทาคริเลต
 • โพรพิลีน ออกไซด์
 • โพลีอีเทอร์โพลีออลส์
 • โพลิเมอร์โพลีออลส์
 • พรีมิกซ์โพลีออลส
 • สารเคลือบอุตสาหกรรม

International Business Unit

Subsidiaries
Allnex
Allnex (Europe, USA, Asia)
Allnex
Vencorex (France, USA, Thailand)
Joint Venture
Natureworks
Natureworks (USA)
Emery
Emery (Europe, USA)
Revolve
Revolve (UK, Poland, Malaysia, Australia, New Zealand)
หมายเหตุ
นับกำลังการผลิตเฉพาะบริษัทที่ GC ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น
* ใช้เป็นวัตถุดิบภายในโรงงาน