ถ้าคุณมีเคมีที่ตรงกับเรา ห้ามพลาด โอกาสร่วมงานกับ GC

สมัครงานกับ GC

เติบโตไปพร้อมกับเรา

เชื่อมความสัมพันธ์ ให้พนักงานมีเคมีที่เข้ากัน เพื่อการทำงานที่เข้าถึงทุกความสำเร็จและความสุข หากคุณมี GC SPIRIT 4 Core Behaviors ในหัวใจ

มาเป็นทีมเดียวกับเราที่นี่ FAQ ประกอบการสมัครงาน

GC มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ถ้าการทำงาน เหมือนการเล่นเกม ที่ GC เรามีผู้เล่นหลากหลาย เหมือนเป็นฟันเฟืองน้อยใหญ่ ที่คอยทำหน้าที่สอดประสานกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมาย ผู้เล่นทุกสายอาชีพ จึงล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร วันนี้ เราขอแนะนำส่วนหนึ่งของผู้เล่นในตำแหน่งที่

ดูวิดีโอ