ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ค้า

สมัครเป็นคู่ค้า GC

กรุณาติดต่อ:
คุณนฤมล (Naruemon.b@pttgcgroup.com),
คุณณัฐระพี (znutrapee.c@pttgcgroup.com),
คุณคุณาพร (zkunaporn.w@pttgcgroup.com)

Vendor Registration Link
Manual for Vendor Registration