ที่ตั้งสำนักงาน

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

ทุกความต้องการของท่านมีค่าสำหรับเรา โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งรายละเอียด

แบบฟอร์มการติดต่อ