ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรคาร์บอนต่ำ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายในการช่วยลดโลกร้อน ร่วมกับการบรรลุเป้าหมาย net zero เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทุกความต้องการของท่านมีค่าสำหรับเรา โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งรายละเอียด

แบบฟอร์มการติดต่อ