ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566

รายได้
147,248
ล้านบาท
(18% QoQ)
Adjusted EBITDA
9,530
ล้านบาท
(82% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
240
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
82
ล้านบาท
(-88% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2565

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
31 พฤษภาคม 2566
UBS OneAsean Conference 2023
เวลา: 13:00 - 13:50
The Fullerton Hotel Singapore
กิจกรรม
31 พฤษภาคม 2566
UBS OneAsean Conference 2023
เวลา: 16:00 - 16:50
The Fullerton Hotel Singapore

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa2
BBB
AA+(th)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท