ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2567

รายได้
155,187
ล้านบาท
(-4% QoQ)
Adjusted EBITDA
11,054
ล้านบาท
(-2% QoQ)
ผลกำไรจากการดำเนินงาน
703
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
(606)
ล้านบาท
(-112% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2566

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
14 สิงหาคม 2567
Opportunity Day Q2/2024
เวลา: 10:15 - 11:00

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa3
(Negative)
BBB
(Stable)
BBB
(Negative)
AA (th)
(Negative)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท