ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในพื้นที่ส่วนนี้ท่านจะพบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเรา เช่น ผลประกอบการแต่ละไตรมาส ราคาหลักทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจในการลงทุนของท่าน

ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2566

รายได้
162,264
ล้านบาท
(1% QoQ)
Adjusted EBITDA
11,335
ล้านบาท
(-8% QoQ)
ผลกำไรจากการดำเนินงาน
-1,949
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
5,081
ล้านบาท
(>200% QoQ)

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2566

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรม
27 พฤษภาคม 2567
Opportunity Day Q1/2024
เวลา: 13:15 - 14:00
Virtual

ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa3
(Negative)
BBB
(Stable)
BBB
(Negative)
AA (th)
(Negative)

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต

จุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท