iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ
27 เมษายน 2561
iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ
Sustainability
Plastic Organizer Awards
30 มีนาคม 2561
Plastic Organizer Awards
Others
จากเสม็ดสู่ภูเก็ต “Upcycling the Oceans, Thailand” เดินหน้าแก้ปัญหาขยะพร้อมคืนความสวยงามให้ทะเลไทย ปีที่ 2
19 มีนาคม 2561
จากเสม็ดสู่ภูเก็ต “Upcycling the Oceans, Thailand” เดินหน้าแก้ปัญหาขยะพร้อมคืนความสวยงามให้ทะเลไทย ปีที่ 2
Sustainability
สืบสานประเพณีบุญข้าวหลาม จังหวัดระยอง
02 มีนาคม 2561
สืบสานประเพณีบุญข้าวหลาม จังหวัดระยอง
Sustainability
พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต
16 กุมภาพันธ์ 2561
พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต
Others
พาวิลเลียน: Waste Side Story by PTTGC พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต
06 กุมภาพันธ์ 2561
พาวิลเลียน: Waste Side Story by PTTGC พลาสติกกับงานออกแบบแห่งอนาคต
Sustainability
การอนุรักษ์พลังงาน สำคัญไฉน?
25 ธันวาคม 2560
การอนุรักษ์พลังงาน สำคัญไฉน?
Sustainability
สัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้ ที่ เปลี่ยนไป !!!
18 ธันวาคม 2560
สัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้ ที่ เปลี่ยนไป !!!
Sustainability
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
04 กันยายน 2560
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
Sustainability
กว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช่ของ “โครงการหลวง”
04 กันยายน 2560
กว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช่ของ “โครงการหลวง”
Sustainability
ปักหมุดเมนูอร่อย ตะลอนกินถิ่นระยอง (ฮิ) กับโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง
04 กันยายน 2560
ปักหมุดเมนูอร่อย ตะลอนกินถิ่นระยอง (ฮิ) กับโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง
Sustainability
โครงการสายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
01 กันยายน 2560
โครงการสายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
Sustainability