โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” : 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19
24 พฤษภาคม 2564
โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” : 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19
Sustainability
เทคนิคที่ทำให้เรา Super Productive X10
12 พฤษภาคม 2564
เทคนิคที่ทำให้เรา Super Productive X10
People
ทำไมทำธุรกิจต้อง ‘ยั่งยืน’ หาเหตุผลความยั่งยืนที่จะเปลี่ยนอนาคตของเรา
10 พฤษภาคม 2564
ทำไมทำธุรกิจต้อง ‘ยั่งยืน’ หาเหตุผลความยั่งยืนที่จะเปลี่ยนอนาคตของเรา
Sustainability
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง
10 พฤษภาคม 2564
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง
Sustainability
Resilience skill ล้มได้ แต่ลุกให้เร็ว ด้วยใจที่มุ่งมั่น
28 เมษายน 2564
Resilience skill ล้มได้ แต่ลุกให้เร็ว ด้วยใจที่มุ่งมั่น
Sustainability
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อโลกของเรา
22 มีนาคม 2564
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อโลกของเรา
Sustainability
ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี Top 10 Skills for 2025
03 มีนาคม 2564
ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี Top 10 Skills for 2025
People
Work Form Home อย่างไรไม่ให้ Burnout
08 กุมภาพันธ์ 2564
Work Form Home อย่างไรไม่ให้ Burnout
People
Closing the circle on waste
28 ธันวาคม 2563
Closing the circle on waste
Sustainability
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
14 ธันวาคม 2563
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
Sustainability
Laika สตาร์ทอัพแบรนด์ขนมสุนัข ผู้ชนะ Pitching ในงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ของปีนี้
09 ธันวาคม 2563
Laika สตาร์ทอัพแบรนด์ขนมสุนัข ผู้ชนะ Pitching ในงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ของปีนี้
Sustainability
คิดว่าอะไรดีกับโลกและเรา ก็แค่ลงมือทำ ชวนดู Circular Living ในวงการแพทย์และฟุตบอล (A Day)
21 พฤศจิกายน 2563
คิดว่าอะไรดีกับโลกและเรา ก็แค่ลงมือทำ ชวนดู Circular Living ในวงการแพทย์และฟุตบอล (A Day)
Sustainability