GC อยู่ข้างคนไทย จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ดึงผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม สนับสนุนภารกิจรักษา และป้องกัน COVID-19
07 พฤษภาคม 2563
GC อยู่ข้างคนไทย จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ดึงผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม สนับสนุนภารกิจรักษา และป้องกัน COVID-19
Sustainability
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
07 พฤษภาคม 2563
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
Sustainability
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต
23 เมษายน 2563
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต
Sustainability
วิธีการรับมือกับความเครียดจากวิกฤติ COVID-19
23 เมษายน 2563
วิธีการรับมือกับความเครียดจากวิกฤติ COVID-19
Sustainability
รักษ์โลกได้ ในท่ามกลางวิกฤต COVID-19
23 เมษายน 2563
รักษ์โลกได้ ในท่ามกลางวิกฤต COVID-19
Sustainability
ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19
23 เมษายน 2563
ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19
Sustainability
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
10 เมษายน 2563
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
Sustainability
เมื่อพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ร่วมทัพตอบโจทย์ในสถานการณ์โรค COVID-19 และยังช่วยรักษ์โลกได้อีกด้วย
03 เมษายน 2563
เมื่อพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ร่วมทัพตอบโจทย์ในสถานการณ์โรค COVID-19 และยังช่วยรักษ์โลกได้อีกด้วย
Sustainability
วิธีจัดการขยะหน้ากากอนามัยแบบชาว Circular Living
02 เมษายน 2563
วิธีจัดการขยะหน้ากากอนามัยแบบชาว Circular Living
Sustainability
Social Distancing โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน
30 มีนาคม 2563
Social Distancing โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าคนไม่ติดต่อกัน
Sustainability
มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ Wuhan Youji พาร์ทเนอร์ GC จากเมืองอู่ฮั่นแนะนำ
29 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ Wuhan Youji พาร์ทเนอร์ GC จากเมืองอู่ฮั่นแนะนำ
Sustainability
นวัตกรรมฝีมือคนไทย หน้ากากอนามัยแบบซักได้ จากผ้าผสมเส้นใยพลาสติก
28 มีนาคม 2563
นวัตกรรมฝีมือคนไทย หน้ากากอนามัยแบบซักได้ จากผ้าผสมเส้นใยพลาสติก
Sustainability