Tech Trend 2020 เกาะให้ทัน ก่อนตกขบวน! ( ตอนแรก )
26 มิถุนายน 2563
Tech Trend 2020 เกาะให้ทัน ก่อนตกขบวน! ( ตอนแรก )
Sustainability
รับมือโลกหลัง COVID-19 กับ Reskill & Upskill ปรับวิธีการทำงาน
16 มิถุนายน 2563
รับมือโลกหลัง COVID-19 กับ Reskill & Upskill ปรับวิธีการทำงาน
Sustainability
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำ Physical Distancing ในวันที่ทั้งเมืองเริ่มคลายล็อคดาวน์
20 พฤษภาคม 2563
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำ Physical Distancing ในวันที่ทั้งเมืองเริ่มคลายล็อคดาวน์
People
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
18 พฤษภาคม 2563
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
Sustainability
GC x ThaiBev ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด แทนความห่วงใยส่งถึง อสม. ฮีโร่ของคนไทย ที่โลกชื่นชม
13 พฤษภาคม 2563
GC x ThaiBev ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด แทนความห่วงใยส่งถึง อสม. ฮีโร่ของคนไทย ที่โลกชื่นชม
Sustainability
GC อยู่ข้างคนไทย จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ดึงผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม สนับสนุนภารกิจรักษา และป้องกัน COVID-19
07 พฤษภาคม 2563
GC อยู่ข้างคนไทย จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ดึงผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม สนับสนุนภารกิจรักษา และป้องกัน COVID-19
Sustainability
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
07 พฤษภาคม 2563
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
Sustainability
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต
23 เมษายน 2563
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ที่ GC Group ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิต รวมทั้งจัดหาวัสดุเพื่อการผลิต
Sustainability
วิธีการรับมือกับความเครียดจากวิกฤติ COVID-19
23 เมษายน 2563
วิธีการรับมือกับความเครียดจากวิกฤติ COVID-19
Sustainability
รักษ์โลกได้ ในท่ามกลางวิกฤต COVID-19
23 เมษายน 2563
รักษ์โลกได้ ในท่ามกลางวิกฤต COVID-19
Sustainability
ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19
23 เมษายน 2563
ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19
Sustainability
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
10 เมษายน 2563
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
Sustainability