มาร่วม ลด เวียน เปลี่ยนโลก ได้ที่บูธ GC งาน SX 2022
28 September 2022
มาร่วม ลด เวียน เปลี่ยนโลก ได้ที่บูธ GC งาน SX 2022
ESG
โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้ ร่วมสร้างกระบวนการที่ดี เพื่อวันนี้ และอนาคต
09 September 2022
โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้ ร่วมสร้างกระบวนการที่ดี เพื่อวันนี้ และอนาคต
ESG
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
26 July 2022
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
ESG
A Sustainable Future through Innovation
04 July 2022
A Sustainable Future through Innovation
ESG
คืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ด้วยนวัตกรรม PCR
20 June 2022
คืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ด้วยนวัตกรรม PCR
ESG
ESG ความยั่งยืนที่จับต้องได้ พิสูจน์การดำเนินธุรกิจของ GC ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
31 May 2022
ESG ความยั่งยืนที่จับต้องได้ พิสูจน์การดำเนินธุรกิจของ GC ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
ESG
ชวนทุกคนมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสุดเก๋ ที่เปลี่ยนขยะในทะเลให้มีมูลค่า จากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
11 March 2022
ชวนทุกคนมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสุดเก๋ ที่เปลี่ยนขยะในทะเลให้มีมูลค่า จากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
Sustainability
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ GC กับการคว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class
09 February 2022
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของ GC กับการคว้ารางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class
Sustainability
GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ  (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
07 February 2022
GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
Sustainability
“LUFFALA” Room Diffuser: Recreation Series Eco-friendly and Good for the Body and Mind
29 November 2021
“LUFFALA” Room Diffuser: Recreation Series Eco-friendly and Good for the Body and Mind
Sustainability
WhiteOlet Café, a happy café that generates income for the community to be strong and sustainable
10 November 2021
WhiteOlet Café, a happy café that generates income for the community to be strong and sustainable
Sustainability
“Offering robes made from recycled waste to Buddhist monks” activity turns waste into merit, just knowing how to separate waste
15 October 2021
“Offering robes made from recycled waste to Buddhist monks” activity turns waste into merit, just knowing how to separate waste
Sustainability