เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
15 November 2018
เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
Sustainability
GC จับมือ TCDC สร้างนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เสนอมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าและดีต่อโลก
30 October 2018
GC จับมือ TCDC สร้างนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เสนอมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าและดีต่อโลก
Sustainability
Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก
26 October 2018
Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก
Sustainability
Turning Vision into Action
12 October 2018
Turning Vision into Action
Sustainability
พลาสติก PE เกรดพิเศษของ GC นำมาพัฒนาเป็นถุงทวารเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
11 October 2018
พลาสติก PE เกรดพิเศษของ GC นำมาพัฒนาเป็นถุงทวารเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้
Others
Better Living สร้างได้ เพื่อทุกความสุขของลูกค้า
09 August 2018
Better Living สร้างได้ เพื่อทุกความสุขของลูกค้า
Others
ความหมายของ Circular Economy
08 August 2018
ความหมายของ Circular Economy
Sustainability
PTT Rayong Youth League 2018 Making children’s dreams come true through football
15 June 2018
PTT Rayong Youth League 2018 Making children’s dreams come true through football
Sustainability
Pure Gold – Upcycled! Upgraded! Turn Waste to Gold
15 June 2018
Pure Gold – Upcycled! Upgraded! Turn Waste to Gold
Sustainability
Upcycling plastic waste into value-added products
14 May 2018
Upcycling plastic waste into value-added products
Sustainability
iMeeting Room: Intelligent Meeting Room
27 April 2018
iMeeting Room: Intelligent Meeting Room
Sustainability
Plastic Organizer Awards
30 March 2018
Plastic Organizer Awards
Others