กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ประจำปี 2562

คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม "ชมภาพยนตร์กับ GC" ปี 2562 โดยมีพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
รอบ A : 29 พฤศจิกายน 2562
รอบ B : 29 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการกิจกรรม "ชมภาพยนตร์กับ GC" The cave : นางนอน
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
รอบ A : 11.00 น.
10:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
11:00 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง The Cave : นางนอน
13:40 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
กำหนดการกิจกรรม "ชมภาพยนตร์กับ GC" The cave : นางนอน
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
รอบ B : 14.00 น.
13:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon)
14:00 น. เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง The Cave : นางนอน
16:40 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ:

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้บัตรชมภาพยนตร์กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับมอบสิทธิ์ที่มีเอกสารมอบสิทธิ์ลงนามถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่านเท่านั้น
  • ในวันกิจกรรม กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน และในกรณีรับสิทธิ์แทน โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ระบุชื่อ-สกุลของผู้รับสิทธิ์แทนให้ชัดเจน
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม