Lisa Dufresne

CVC Associate
Lisa Dufresne

ลิซ่า เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนหลายด้าน อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการค้นหาและประเมินศักยภาพดีลต่างๆของ CVC

ก่อนร่วมงานกับ GC International ลิซ่า มีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษามานานกว่า 15 ปี โดยให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดย่อมทั้งเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นไปยังบริษัทที่ได้รับทุนวิจัยรัฐ ด้านนวัตกรรมธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งบริษัทเหล่านี้ ขยายตลาดไปหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มวัสดุ กลุ่มอุปกรณ์และการบำบัดทางการแพทย์ รวมถึงกลุ่มพลังงาน

ลิซ่า จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ และระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์

North America Coverage

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน