23 สิงหาคม 2560

PTTGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม The Prime Minister's Industry Award 2017 และบริษัทในกลุ่มฯ รับ 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจาก PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และเป็นรางวัลสูงสุดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในความมุ่งมั่นตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นอีก 3 รางวัล ได้แก่

  • บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด โดย คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย และคุณภารนัย ไวทยะเสวี ผู้จัดการฝ่าย Production Planning and Sale & Marketing - EO-Based Performance รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์
  • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย คุณจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

พิธีมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล