28 กันยายน 2560

PTTGC ลงนามความร่วมมือ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ PTTGC เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์ ทำให้เกิดความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยของ PTTGC ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ของศิริราชฯ ศึกษาถึงความต้องการร่วมกันของแต่ละฝ่าย เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ในราคาต้นทุนที่เหมาะสมกลับคืนสู่ตลาด เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้

ข่าวอื่นๆ