14 มิถุนายน 2566

GC ร่วมงาน PTT Group Circular Economy Forum 2023 “CONNEXT FOR A BETTER FUTURE: รวมพลัง สร้างอนาคต”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ร่วมงาน PTT Group Circular Economy Forum 2023 “CONNEXT FOR A BETTER FUTURE: รวมพลัง สร้างอนาคต” โดยมี คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO PTT เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โถงชั้น 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

งาน PTT Group Circular Economy Forum 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกลุ่ม ปตท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก สร้างการเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย แสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้แก่พนักงานในกลุ่ม ปตท. อันจะนำมาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท.

โดยตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย (1) Circular Economy Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และโครงการนำร่องต่าง ๆ จากกลุ่ม ปตท. (2) Panel Discussion เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ “Circular Economy in Action” (3) Circular Workshop ภายใต้แนวคิด “Circular Fashion: Creative Ways to Reuse” และ (4) CE Market พื้นที่ค้าขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ GC ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงทิศทางกลยุทธ์ และผลงานการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน Concept Bio-based Solutions, Circularity Solutions และ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม และร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ Circular Economy in Action

อีกทั้ง ร่วมออกร้านโปรโมทและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Upcycling ภายใต้แบรนด์ UPTOYOU และ Upcycling by GC โดยในงานนี้ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ได้เข้ารับพลาสติกที่ใช้ภายในงาน ได้แก่ ขวด PET จำนวน 1,278 ขวด และแก้ว จำนวน 526 ใบ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ