25 มกราคม 2560

CEO ร่วมแสดงความยินดี พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในสหภาพเมียนมา ระหว่าง S.P. Petpack และ Solution Creation

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  ในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด และ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด  โดยมี คุณปฏิภาณ  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย PTTGC ในฐานะประธานกรรมการ Solution Creation และ คุณธเนศ  ปณิธานศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงาน  S.P. Petpack ลงนามในสัญญาดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารจาก S.P. Petpack คุณวิวรรธน์  ปณิธานศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร คุณสุพร  ปณิธานศิริกุล กรรมการผู้จัดการ  และคุณไพโรจน์  อุทัยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์  PTTGC POL ให้เกียรติมาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคาร C

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งใช้เม็ดพลาสติก InnoPlus จาก PTTGC เป็นวัตถุดิบหลัก   โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 3,000 ตันต่อปี  และจะขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องเป็น 9,000 ตันต่อปี ในปี 2569

ข่าวอื่นๆ