16 สิงหาคม 2560

PTTGC พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2560

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คุณดวงกมล เศรษฐธนัง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ แถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ในงาน  Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2560 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2560 มีกำไรสุทธิรวม 6,603  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากไตรมาส 2/2559 แลผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 19,785 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 105 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ LPG liberalization and feedstock flexibility โดย คุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560  ณ Synergy Hall  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ