GC ร่วมพิธีทำบุญเปิดบริษัท เมทริกซ์ โพลีเมอร์ส ไทย จำกัด
12 พฤษภาคม 2566
GC ร่วมพิธีทำบุญเปิดบริษัท เมทริกซ์ โพลีเมอร์ส ไทย จำกัด
เศรษฐกิจ
ผู้บริหาร GC ร่วมแสดงความยินดีกับ allnex ในโอกาสฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิตสำหรับศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ใน Dushan Port เมือง Jiaxing สาธารณรัฐประชาชนจีน
12 พฤษภาคม 2566
ผู้บริหาร GC ร่วมแสดงความยินดีกับ allnex ในโอกาสฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิตสำหรับศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ใน Dushan Port เมือง Jiaxing สาธารณรัฐประชาชนจีน
เศรษฐกิจ
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 เมษายน 2566
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐกิจ
AIS - GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG  ดึงศักยภาพดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว  มุ่งสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
04 เมษายน 2566
AIS - GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG ดึงศักยภาพดิจิทัลโครงข่ายอัจฉริยะ ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีโซลูชันสีเขียว มุ่งสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
เศรษฐกิจ
GC และ การบินไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพันธมิตรทางธุรกิจ
14 กุมภาพันธ์ 2566
GC และ การบินไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพันธมิตรทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ
GC และ OR ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
31 มกราคม 2566
GC และ OR ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
16 พฤศจิกายน 2565
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
Innovation News
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022  ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม  บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน  พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
15 พฤศจิกายน 2565
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
เศรษฐกิจ
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
17 ตุลาคม 2565
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
เศรษฐกิจ
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
10 ตุลาคม 2565
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
เศรษฐกิจ
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
03 ตุลาคม 2565
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GC Group จับมือกับปตท. ร่วมเปิดสำนักงานในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำกลยุทธ์ Step Out สร้างการเติบโตในต่างประเทศ
14 กันยายน 2565
GC Group จับมือกับปตท. ร่วมเปิดสำนักงานในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำกลยุทธ์ Step Out สร้างการเติบโตในต่างประเทศ
เศรษฐกิจ