12 พฤษภาคม 2566

ผู้บริหาร GC ร่วมแสดงความยินดีกับ allnex ในโอกาสฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิตสำหรับศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ใน Dushan Port เมือง Jiaxing สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ COI พร้อมด้วย คุณรัตติยา จันทวสุ SPB ในฐานะที่ GC ถือหุ้น 100% ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Miguel Mantas CEO allnex และ Mr. Ruben Mannien Senior Executive Vice President Asia Pacific ในโอกาสที่ allnex ผู้นำด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับการเคลือบผิวอุตสาหกรรม ฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสายการผลิต สำหรับศูนย์กลางการผลิตใน Dushan Port

ศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ของ allnex ขนาด 100,000 ตารางเมตรนี้ ตั้งอยู่ที่ Dushan Port Economic Development Zone ในเขต Pinghu เมือง Jiaxing มณฑล Zhejiang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี 15 สายการผลิตที่รองรับการผลิตเม็ดพลาสติก แบบ High-performance ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านนวัตกรรมสีเขียว และรองรับความต้องการของตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและตลาดโลกด้านเม็ดพลาสติกสำหรับการเคลือบผิวอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง รวมถึงดำเนินการผลิตตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีนี้ โดย allnex คาดว่า ศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นี้จะผลักดันการเสริมสร้างบทบาทของ allnex ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2569 พร้อมต่อยอดการเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านการเคลือบผิวอุตสาหกรรม

ข่าวอื่นๆ