01 พฤศจิกายน 2554

PTTGC เปิดซื้อขายหุ้นวันแรก พร้อมมุ่งสู่บริษัทชั้นนำ ในระดับเอเชียแปซิฟิก

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในชื่อ "PTTGC" พร้อมก้าวสู่การเป็นแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ ปตท. ในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมเคมิคอลระดับโลก ด้วยศักยภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 21 ตุลาคม 2554) นายพิชัย นริพทะพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน.ในการเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"(First Trading Day) หุ้น "PTTGC" ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. และ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ฟิทช์ เรทติ้ง ประกาศเครดิตภายในประเทศ อันดับ AA-(tha) และสถาบันการจัดอันดับ Moody´s Investors Service ได้จัดอันดับเครดิตบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็น Baa2 สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ความครบวงจรของผลิตภัณฑ์ และการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำถึงปลายน้ำในสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์อย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบ Business Value Chain ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจขั้นต้น (Upstream) ที่มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำนวน 228,000 บาร์เรลต่อวันและกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวม 8.2 ล้านตันต่อปี และกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย (Downstream) คือ กลุ่มโพลิเมอร์ ที่มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรวม 1,590,000 ตันต่อปี กลุ่มเอทิลีนออกไซด์ มีกำลังการผลิตรวม 495,000 ตันต่อปี กลุ่มกรีน เคมิคอล ที่ประกอบด้วยการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในระดับโลก ได้แก่ การร่วมทุนกับ SIME DARBY Malaysia การลงทุนในบริษัท Emery Oleochemicals ดำเนินธุรกิจโอลีโอเคมิคอลทั่วโลก การร่วมทุนกับ Myriant Technology USA ในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้สามารถดำเนินการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเปิดช่องทางธุรกิจ Green Business ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการร่วมทุนกับ Cargill USA โดยลงทุนในบริษัท NatureWorks LLC. ดำเนินธุรกิจไบโอพลาสติกและกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ได้แก่ ฟีนอลและบิสฟีนอลเอ เป็นต้น โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงถือเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียแปซิฟิกข่าวอื่นๆ