26 มิถุนายน 2556

PTT Global Chemical จับมือ Yokogawa (Thailand) และ John Crane (Thailand) ร่วมพัฒนาการจัดหาเชิงกลยุทธ์ เพิ่มความพร้อมด้านการผลิตให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

คุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical และคุณวริทธิ์ นามวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ร่วมลงนามในสัญญา Automation Control System and Instrumentation Supply and Service ร่วมกับ คุณสมคิด ธีระบุญชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าประเภท Automation Control System และ Instrumentation และ ลงนามในสัญญา Dry Gas Seal Maintenance Service ร่วมกับคุณสคิต อารมภ์ กรรมการผู้จัดการ,อาเซี่ยน บริษัท จอห์นเครน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าประเภท Dry Gas Seal เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 ENCO A สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

การลงนามสัญญาในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญต่อการดำเนินงานในด้านการควบคุมการผลิต และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการผลิตของ PTT Global Chemical และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานจัดซื้อภายใต้แนวคิดการจัดหาเชิงกลยุทธ์(Strategic Sourcing)บนพื้นฐานการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงพันธมิตร

ข่าวอื่นๆ