12 กรกฎาคม 2555

CEO ร่วมเสวนา "บทบาทคณะกรรมการบริษัทกับการกำกับดูแลกิจการ" ในงาน National Director Conference 2012

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ CEO PTT Global Chemical ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ "Board Responsibilities" ในฐานะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการในองค์กรขนาดใหญ่ ในงาน National Director Conference 2012 "Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors" โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทไทยได้รับทราบทิศทางและความท้าทายในการกำกับดูแลกิจการ (CG) ระดับสากล รวมทั้งเตรียมพร้อมรับโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี "ASEAN CG Scorecard" กับการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี 2015 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ