20 พฤษภาคม 2556

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ออกบูธนิทรรศการ Chinaplas 2013 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

คุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ คุณศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ คุณเสริมศักดิ์ ศรียาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ดร. ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่ง พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับ PTTPM นำเสนอ Highlight ของผลิตภัณฑ์ InnoPlus ที่หลากหลาย อาทิ Packaging (MDO film) , Coating Pipe, Cap & Closure, Wire & Cable และ Roto Molding ภายใต้แนวคิด Innovating for Better Living ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ InnoPlus ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Carbon Footprint ในงาน Chinaplas 2013 บูธของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย และผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก งาน Chinaplas 2013 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

ข่าวอื่นๆ