03 กันยายน 2562

GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC

คุณสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วย คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และผู้บริหารระดับสูง GC พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Masaaki Ito, President บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ Mr. Shingo Ueno, Senior Managing Executive Officer, Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Business Unit Sumitomo Corporation บริษัท Sumitomo Corporation ร่วมในพิธี เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมล์ชนิดพิเศษ และโครงการโรงงานผลิตไอโซบิวทิลีนและอนุพันธ์ ของบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) และ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KAC) ณ พื้นที่โครงการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

คุณสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า "GCเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ได้ต่อยอดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกจังหวัดระยอง และเป็นการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ตามเป้าหมายของ EEC โดยบริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GC ซึ่งมีวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต และ ผู้ร่วมทุนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท คุราเร่ จำกัด (KRR) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีด้านการผลิต และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (SC) บริษัทชั้นนำด้าน Trading และการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดย GC ถือหุ้น 33.4 % KRR ถือหุ้น 53.3 % และ SC ถือหุ้น 13.3 %

โครงการร่วมทุนนี้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile) และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ซึ่งมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วัตถุดิบจากโรงโอเลฟินส์ของบริษัทฯ มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม นับเป็นก้าวที่สำคัญของ GC ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ Performance Chemicals เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ"

ข่าวอื่นๆ