27 พฤศจิกายน 2558

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส  ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ผ่านโครงการนำร่อง 2  โครงการ  ด้านการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตวัสดุและเคมีภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัตถุดิบที่หลากหลายให้สอดรับกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต  และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ สำนักงานใหญ่  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ

ข่าวอื่นๆ