25 มิถุนายน 2564

อีกก้าวของความสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของ GCME ในโครงการ EPS Expansion Phase-3

เมื่อปลายปี 2019 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ให้ความไว้วางในบริษัท GCME ให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ EPS Expansion Phase 3 ซึ่ง GC ต้องการขยาย Electrical Power and Steam Generation Plant (EPS) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่รองรับธุรกิจหลักของลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีรายละเอียดโครงการ EPS Expansion Phase 3: Cogeneration Power Plant ดังต่อไปนี้

  • Gas Turbine Generator (GTG) Capacity 49.73 MW
  • Heat Recovery Steam Generator (HRSG) Capacity 140 Ton / hr @56 kg/cm2(g)
  • Balance of Plant (BOP) including Civil, Structure, Piping, Mechanical and E&l.

GCME ได้ควบคุมดูแลงานโดยเริ่มต้นตั้งแต่ Basic Design Engineering, Cost estimation จนกระทั่งถึง EPCC ( Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) ในส่วนของ Balance of Plant, GTG Package และ HRSG Package นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ GCME ที่ได้รับโอกาสบริหารโครงการของ GC

อีกทั้งโครงการ EPS 3 ได้มีการทำ Value Engineering ในด้านการออกแบบ Deaerator ให้มีการใช้โครงสร้างร่วมกันกับ HRSG Structure และในด้านของการบริหารงานโครงการ การควบคุมการก่อสร้าง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในโครงการได้ถึง 170 ล้านบาท

โครงการนี้ นับเป็นก้าวของความสำเร็จของ GCME ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ที่ได้มีการนำเอาองค์ความรู้และการทำ Value Engineering เข้ามาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

ติดต่อ GCME โทร 038-977-800

www.gcme.co.th

ข่าวอื่นๆ