15 มีนาคม 2554

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จับมือ Pertamina (Persero) ลงทุนสร้างปิโตรเคมิคอล คอมเพล็กซ์ ระดับโลกในอินโดนีเซีย

PT Pertamina (Persero) บริษัทน้ำมันแห่งชาติอินโดนีเซียประกาศเลือก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรร่วมทุนในการก่อสร้างปิโตรเคมิคอลคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ระดับโลกแห่งแรกของเปอร์ตามิน่า ในประเทศอินโดนีเซีย

พีที เปอร์ตามีนา เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มีโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ในเอเซีย โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ เปอร์ตามีนา มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ

การพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรร่วมทุนในครั้งนี้ มีบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกกว่าสิบบริษัท แสดงเจตนารมณ์เป็นพันธมิตรร่วมทุนกับ เปอร์ตามิน่า ในโครงการก่อสร้างปิโตรเคมิคอลคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ระดับโลกแห่งแรกในอินโดนีเซีย ในที่สุด เปอร์ตามิน่าได้ประกาศเลือก พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นพันธมิตรร่วมทุน โครงการก่อสร้างปิโตรเคมิคอลคอมเพล็กซ์นี้ ประกอบด้วย โรงงานโอเลฟินส์ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี รวมถึงโรงงานโพลิเมอร์ปลายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโครเคมีจากต่างประเทศ การร่วมลงทุนในโครงการนี้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปิโตรเคมีของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และการขยายฐานการผลิตและการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวอื่นๆ