23 มกราคม 2561

โรงโอเลฟินส์ของ PTTGC ขนาด 750,000 ตันต่อปี พร้อมขานรับนโยบาย EEC

ผสานพลังร่วมครั้งสำคัญ เมื่อ PTTGC จับมือ ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ไทยแลนด์ และ ทีทีซีแอล ลงนามในสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์ใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในโครงการ Olefins Reconfiguration Project : ORP) ซึ่งใช้แนฟทา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบหลัก โดยมีกำลังการผลิตเอทิลีน อยู่ที่ 500,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 250,000 ตันต่อปี ส่งผลให้กำลังการผลิตโอเลฟินส์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,988,000 ตันต่อปี เป็น 3,738,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,657 ล้านบาท โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC ลงนามร่วมกับ Mr. Sung An Choi, President, บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SECL) Mr. Sang Wook Lee, Managing Director, บริษัท ซัมซุง เอนจิเนียริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (SETT) และ นายวันชัย รตินธร Vice President, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้