27 กรกฎาคม 2565

GC รับรางวัล CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2021

น.ส. ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม ในหมวด “สินค้าอุตสาหกรรม” พร้อมด้วย นายจิตศักดิ์ สุนทรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม โดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลของบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 9 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ทรัพยากร, ธุรกิจการเงิน, บริการ, เทคโนโลยี, สินค้าอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม

#GC #GCChemistryForBetterLiving #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

ข่าวอื่นๆ