17 ธันวาคม 2561

สัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562" โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถึงปลายปีที่ไร หลากหลายองค์กรทยอยจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ ด้านอาหารและการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม เรื่องราวความเป็นอยู่และปากท้อง ซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศ ทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562” เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และส่ง ผ่านข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจในปีต่อไป เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความเชื่อมั่น

เริ่มต้นการปาฐกถาโดยศิษย์เก่าท่านแรก “คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”

ฉายภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะยังเติบโตต่อ โดยคาดว่าจีดีพีจะโตได้ 4% และในปี 2562 นักธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างเต็มที่เพราะต่างก็มีความเชื่อมั่นในนโยบายการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีการกำหนดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน และเติมพลังให้เศรษฐกิจไทยใหม่อีกครั้ง พร้อมทิ้งท้ายเรื่อง “การพัฒนาคน” ที่ต้องมีการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคนเริ่มต้นจากการพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติไทย

ตามด้วยการเสวนาที่เข้มข้นจากศิษย์เก่าอย่าง คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตอกย้ำให้เห็นว่าเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง AI บิ๊กดาต้า (Big Data) 5G เป็นสิ่งสำคัญและหน่วยงานทางภาครัฐเดินหน้าและพร้อมรับมือ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ยังต้องอาศัยภาคการศึกษาในการผลักดันอย่างจริงจัง

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.

เปิดมุมมองแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปี 2562 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 65-75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับปีนี้ที่อยู่ระดับ 25-30 บาทต่อลิตร แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรจากรัฐบาลเป็นสำคัญ

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวว่า สมาคมฯ ได้มีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และประเมินทิศทางเศรษฐกิจในปี 2562 ซึ่งเป็นปีมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนเพราะมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งเห็นว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในเวทีดังกล่าวจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้อง และภาคสาธารณชน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการยกระดับฝีมือแรงงานทีมีคุณภาพเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ

งานเสวนาครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ตั้งใจจะสืบสานธรรมเนียมการจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์จากนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ที่ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์การดำเนินงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งผ่านเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไป

สำหรับท่านที่ต้องการร่วมฟังข้อมูลแบบเต็มๆ สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/ChulaEngineeringAlumni/ ซึ่งยังมีท่านวิทยากรที่เข้ามาร่วมวงเสวนา อาทิ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย คุณก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ