07 กันยายน 2560

PTTGC จับมือ Sanyo Chemical และ Toyota Tsusho ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัท GC Polyols

PTTGC จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Sanyo Chemical และ Toyota Tsusho จัดตั้งบริษัท GC Polyols เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายโพลีออลส์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิต โพลียูรีเทน นับเป็นก้าวที่สำคัญของ PTTGC ในการเดินหน้าโครงการปิโตรเคมีในพื้นที่  Eastern Economic Corridor (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล

คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Dr. Takao Ando, President, Sanyo Chemical Industries, Ltd. (SCI) และ Mr. Soichiro Matsudaira, Representative Director, Member of the Board, Executive Vice President, Chief Division Officer of Chemicals & Electronics Division, Toyota Tsusho Corporation (TTC) ในโครงการ Polyols & PU System  ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท GC Polyols โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย  PTTGC 82.1%, SCI 14.9% และ TTC 3%

โครงการร่วมทุนในครั้งนี้   นับเป็นก้าวที่สำคัญของ PTTGC ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S- Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ Performance Chemical เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มในภาค อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

ข่าวอื่นๆ