22 กุมภาพันธ์ 2555

PTT Global Chemical และ IRPC รวมพลังเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ in-house Polyethylene Catalyst Development ระหว่าง คุณนันทชัย ประภาวัฒน์เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และ คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) โดยมี คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร PTT Global Chemical เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ Executive Lounge ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ความร่วมมือนี้ นับเป็นความสำเร็จของทีม Polymer Marketing หนึ่งในโมดูลของโครงการ Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management หรือ PRISM ในการพัฒนาธุรกิจผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) สำหรับกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน (PE) ของ กลุ่ม ปตท.

ข่าวอื่นๆ