17 มิถุนายน 2560

PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”

คุณดวงกมล เศรษฐธนัง   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดการดำเนินธุรกิจ และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  ภายใต้หัวข้อ "หุ้นแกร่งโตเหนือตลาด" เพื่อให้นักลงทุนรับรู้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในสุดยอดงานสัมมนาประจำไตรมาส 2/2560 จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นประธานฯการจัดงาน  และมีนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน) และคุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560

ข่าวอื่นๆ