15 สิงหาคม 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTTPE ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ ปตท.

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และคุณบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ Ethane LPG Propane ระหว่าง ปตท. PTT Global Chemical และ PTTPE กับคุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร PTT Global Chemical ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

ข่าวอื่นๆ