06 กันยายน 2561

GC ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ พร้อมด้วยพนักงาน GC และกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องภิรัช ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ภายใต้แนวคิด "คนไทย..ตื่นรู้สู้โกง" ที่มุ่งส่งเสริมให้สังคมไทยได้มีส่วนร่วม ในการเป็น Active Citizen และปฏิวัติตัวเองด้วยการเลิกนิ่งเฉยกับการโกง กล้าที่จะต่อต้านการโกงทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นพลังสังคมในการต่อสู้ เอาชนะการทุจริตคอร์รัปชัน และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อสังคมไทยจะก้าวหน้าต่อไปอย่างโปร่งใสและเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ