14 พฤศจิกายน 2557

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบสื่อมวลชน (Media Meeting) และพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2557

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO คุณปฏิภาณ สุคนธมาน FNA ร่วมพบปะสื่อมวลชนในงาน "เปิดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของ New CEO" พร้อมแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2557 โดยมี คุณกัญจน์ ปทุมราช COU คุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ COD ร่วมงานและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องราชดำริ 2 โรงแรม St. Regis กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ